Kokouskutsu uimaseuran vuosikokouseen 27.3

26.3.2021

Kutsu liitteenä, josta löytyy tarkemmat tiedot.

Liitteistä löytyy myös kokouksen materiaali.

 

Alla olevasta linkistä pääset liittymään kokoukseen. Teams sovellusta ei tarvitse asentaa, vaan voi liittyä myös nettiselaimen kautta.

Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI2ZDU1OTItN2M5Zi00MzNiLTk5YmQtYTBmMDY1MjlmZmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd62b7dd-4b48-44bd-90e7-e143a22c8ead%22%2c%22Oid%22%3a%22c358a904-79d4-4674-9de1-98c77e7fb79e%22%7d>